ONDER STROOM IS EEN KRACHTCENTRALE EN BROEDPLEK VOOR CREATIEVE EN ONDERNEMENDE ZIELEN ☞ ONDER STROOM IS EEN KRACHTCENTRALE EN BROEDPLEK VOOR CREATIEVE EN ONDERNEMENDE ZIELEN ☞ ONDER STROOM IS EEN KRACHTCENTRALE EN BROEDPLEK VOOR CREATIEVE EN ONDERNEMENDE ZIELEN ☞

Evenement

17

mei

Expo Emma Verhulst – AGA LAB residentie – dag 2

– NL –

In 2016 studeerde Emma Verhulst af in illustratie aan Sint Lucas Antwerpen. Nadien liep ze stage bij Studio Dumbar (NL), Gary Taxali (CA), Le Dernier Cri (FR) en was resident bij AGA LAB (NL).
De focus binnen haar praktijk ligt in de zoektocht naar een persoonlijke benadering van tijdloze onderwerpen zoals relaties, miscommunicaties en frustraties. Ook de banaliteit van haar eigen leven is wederkerend. Ze grijpt terug naar rijmen, gezegden of losse flarden tekst die de willekeurigheid en/of het associatieve van haar denken benadrukken. De fascinatie voor deze alledaagsheid tekent haar werk.
Dit uit zich thematisch maar ook vormelijk door te zoeken naar verschillende structuren, materialen en technieken die een samenhang krijgen door de zeefdruk en Risografie.
Voor Antwerp Art Weekend toont ze een reeks posters die ze maakte naar aanleiding van haar residentie in AGA LAB, Amsterdam.

– EN –

In 2016 Emma Verhulst graduated in illustration at Sint Lucas Antwerpen. After her studies she ran internships at Studio Dumbar (NL), Gary Taxali (CA), Le Dernier Cri (FR). Currently she’s participating as a resident in AGA LAB (NL).
The focus within her practice lies in the search for a personal approach of timeless topics such as relationships, misunderstandings and frustrations. The banality of her life is also returning. She harks back to rhymes, proverbs or loose patches of text, which emphases the randomness and the associative character of her thinking. The fascination for these everyday life themes is distinctive to her work.
It manifests itself thematic but also formally by searching for various structures, materials and techniques that get a consistency by the screenprinting and Risografie. For Antwerp Art Weekend Emma shows a series of posters that she made as a result of her residency in AGA LAB, Amsterdam.

☻ 2022 - Een Onder Stroom samenwerking: Elsa MüllerUndefinedBram van Bree